…..И КЪМ ТОПЕНИЦИТЕ
  Грамаж Цена
Бяло хлебче 80 0,80
Бяло хлебче … и с чесън 100 1,20
Черно хлебче 60 0,80
Черно хлебче...и с чесън 100 1,20
Пърленка с масло 100 2,00
Пърленка с масло и със сирене 130 3,00
Пърленка с масло и с кашкавал 130 3,70
Пърленка с масло и чубрица 100 2,00
  • tupan-gaida.png